Угода користувача

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту

http://uaphilanthrop.com.ua/ (далі — «Сайт»).


1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Ця Угода є публічною офертою, відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєдналося до даної Угоди.

До даної Угоди застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

1.4. Терміни, що використовуються в даній Угоді: 

“Користувач сайту” – фізична чи юридична особа, що користується сайтом.

“Адміністрація Сайту” – власник Сайту, який виконує певні адміністративні функції із стеження за працездатністю Сайту, сервера, устаткування і програм, на якому знаходиться Сайт, займається “розкручуванням” Сайту, веде статистику відвідуваності, виконує обов’язки контент – менеджера, та стежить за своєчасним оновленням інформації та правомірністю користування Сайтом.

“Інформація на Сайті” – будь-яка інформація, розміщена на Сайті, що включає відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання, результати інтелектуальної діяльності, а також інші дані, відповідно до законодавства України. Використання інформації на Сайті будь-якими способами допускається тільки за умови дотримання обмежень, встановлених чинним законодавством України.

“Використання Сайту” – дозволене цією Угодою використання Сайту за функціональним призначенням, зокрема, завантаження сторінок Сайту та використання його ресурсів і сервісів.


2. Зобов'язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися такими, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які приводять або можуть привести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту потрібне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, зображення, фото/відео матеріали тощо, що охороняються, посилання на Сайт є обов'язковим.

2.4. Коментарі і інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими втратами або збитками, які пов'язані з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти або ресурси, або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.7. Користувач приймає положення про те, що усі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальність і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.


3. Інші умови

3.1. Усі можливі спори, які є похідними від цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських стосунків, стосунків учасників товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.

3.3. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою визнання недійсними інших положень Угоди.

3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення Користувачем положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства України та міжнародного права.

3.5. Угода має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, який підписаному сторонами (Адміністрацію Сайту та Користувачем). Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

Цікавлять деталі пропозиції?

Напишіть нам

Цікавлять деталі пропозиції?

Напишіть нам

Замовити консультацію експерта
Онлайн курсы IT